Søvnproblemer?

 

Mange opplever at det kan være vanskelig å håndtere tankestrømmen i hodet. Konsentrasjonsvansker, rastløshet og søvnproblemer er vanlige utfordringer i dagens samfunn: man ligger i sengen og er trøtt, men den gode søvnen uteblir, eller forstyrrende tanker gjør det vanskelig å fokusere. Det er mulig å gjøre noe med dette..

Meditasjon er noe mange har hørt om, men kanskje ikke vet så mye om. Nylig publisert forskning om Acem-meditasjon dokumenterer signifikant mindre søvnproblemer. I Acem-meditasjon får den mentale tankestrømmen være tilstede, men ikke dominere. Gjennom denne prosessen, en til to ganger daglig, får de distraherende tankene spille seg ut. Det bidrar til ro i sinnet. Kommende kurs i Acem-meditasjon