Samarbeidspartnere

Norsk Yoga-skole 

Norsk Yoga-skole startet i Oslo i 1966, og har holdt kurs kontinuerlig siden den gang. Undervisningen er godt tilpasset norske kropper og har ingen religiøs ramme. Lærerne er velkvalifiserte med bakgrunn i helsevesen og pedagogikk m.m. Den yoga som skolen underviser i, bygger opp under utbyttet av Acem-meditasjon.

HMS Norge
HMS Norge AS er en ledende og fremtidsrettet leverandør av HMS-tjenester til konkurransedyktige priser. HMS Norge skal levere HMS-tjenester som bidrar til å skape mer attraktive arbeidsplasser som kjennetegnes ved sunn individuell og organisatorisk helse. HMS Norge er en del av Hjelp 24 as.

Kurset ”Stressmestring med avspenningsøvelser” er utviklet i samarbeid mellom HMS Norge AS og Acem.

Fagakademiet
Fagakademiet er Norges største kunnskapsleverandør til offentlig sektor og har kontor i alle landets fylker. Fagakademiet eies av Fagforbundet og Den norske Lægeforening.

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning er utviklet i et samarbeid mellom Kommunal Kompetanse, Acem og Norsk Yogaskole.

Kreftforeningen
Kreftforeningen er Norges største pasientorganisasjon med over 150.000 medlemmer og faste givere. Kreft-foreningen finansierer størstedelen av all kreftforskning i landet og lønner 300 fagpersoner innen kreftforskningen. Organisasjonen er landsdekkende og har hovedkontor i Oslo. 8 pasientorganisasjoner har samarbeidsavtale med Kreftforeningen.

Kurset ”Helse og avspenning” er utviklet i samarbeid mellom Kreftforeningen, LHL og Acem.

Samarbeidet omfatter også pasientorganisasjonene tilknyttet Kreftforeningen, blant annet Foreningen for brystkreftopererte og PROFO Prostatakreftforeningen.

LHL
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har ca 700 ansatte, ca 2.500 tillitsvalgte og ca 55.000 medlemmer. Organisasjonen har 300 lokale lag, regionale sentre i Hamar, Skien, Bergen, Trondheim og Troms og hovedkontor i Oslo.

Kurset ”Helse og avspenning” er utviklet i samarbeid mellom LHL, Kreftforeningen og Acem.