Samarbeidspartnere

Acem
 Acem er en internasjonal organisasjon, drevet med ikke-økonomiske formål, etablert i Oslo i 1966. Gjennom årene har Acem utviklet en meditasjonsmetode, gruppepsykologiske prosesser og kulturelle aktiviteter som bidrar til utvikling og innsikt. Målet er å stimulere til refleksjon. I dette ligger et positivt menneskesyn: tro på menneskets ressurser, på frihet og utfoldelse. Acem-meditasjon er et hjelpemiddel til avspenning, over­skudd og personlighetsutvikling. Den som praktiserer metoden, må ikke tilpasse seg trosoppfatninger, meninger eller politiske holdninger. Det fastsatte og fastlåste strider mot den nøytralitet og undersøkende åpenhet som meditasjonen forutsetter. Mer enn 55 000 mennesker har lært Acem-meditasjon.

Norsk Yoga-skole
 Norsk Yoga-skole startet i Oslo i 1966, og har holdt kurs kontinuerlig siden den gang. Undervisningen er godt tilpasset norske kropper og har ingen religiøs ramme. Lærerne er velkvalifiserte med bakgrunn i helsevesen og pedagogikk m.m. Den yoga som skolen underviser i, bygger opp under utbyttet av Acem-meditasjon.

HMS Norge
 HMS Norge AS er en ledende og fremtidsrettet leverandør av HMS-tjenester til konkurransedyktige priser. HMS Norge skal levere HMS-tjenester som bidrar til å skape mer attraktive arbeidsplasser som kjennetegnes ved sunn individuell og organisatorisk helse. HMS Norge er en del av Hjelp 24 as.

Kurset ”Stressmestring med avspenningsøvelser” er utviklet i samarbeid mellom HMS Norge AS og Acem.

Fagakademiet
Fagakademiet er Norges største kunnskapsleverandør til offentlig sektor og har kontor i alle landets fylker. Fagakademiet eies av Fagforbundet og Den norske Lægeforening.

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning er utviklet i et samarbeid mellom Kommunal Kompetanse, Acem og Norsk Yogaskole.

Kreftforeningen
 Kreftforeningen er Norges største pasientorganisasjon med over 150.000 medlemmer og faste givere. Kreft-foreningen finansierer størstedelen av all kreftforskning i landet og lønner 300 fagpersoner innen kreftforskningen. Organisasjonen er landsdekkende og har hovedkontor i Oslo. 8 pasientorganisasjoner har samarbeidsavtale med Kreftforeningen.

Kurset ”Helse og avspenning” er utviklet i samarbeid mellom Kreftforeningen, LHL og Acem.

Samarbeidet omfatter også pasientorganisasjonene tilknyttet Kreftforeningen, blant annet Foreningen for brystkreftopererte og PROFO Prostatakreftforeningen.

LHL
 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har ca 700 ansatte, ca 2.500 tillitsvalgte og ca 55.000 medlemmer. Organisasjonen har 300 lokale lag, regionale sentre i Hamar, Skien, Bergen, Trondheim og Troms og hovedkontor i Oslo.

Kurset ”Helse og avspenning” er utviklet i samarbeid mellom LHL, Kreftforeningen og Acem.