Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Professor emeritus rettsvitenskap.

Ole er siden 2015 leder for Acem International, i perioden 1982-2015 var han leder for Acem Norge og nestleder i Acem International. Han har skrevet over 15 nummer av tidsskriftet Dyade, de fleste meditasjonspsykologiske, og utgitt Dyade-bøkene Bli Hørt, Tal Bedre, Personlig produktivitet, Studieglede og Livsvalg (ko-redaktør).

Som 18-åring prøvde han flere meditasjonsmetoder, men Acem-meditasjon ga mest. Som forfatter av et betydelig antall fagbøker, som stiftende redaktør i 10 år av tidsskriftet Skatterett og i 30 år av Norges sentrale skattelovsamling, har Ole hentet mye arbeidskraft fra meditasjon. Men det viktigste, sier han, er de eksistensielle dimensjoner. Han har i flere år ledet to 16 dagers intensive videregående retretter. For tiden arbeider han med et prosjekt om døden.

De senere år har Ole også arbeidet med menneskerettigheter, dro opp en bred nasjonal avisdebatt og skrev bok om emnet. På oppdrag fra Justisdepartementet skriver han i 2020 om demokratiske dilemmaer ved menneskerettigheter og immigrasjon.