Eva Skaar

Eva Skaar

Billedkunstner. Begynte å meditere i 1983. Undervist i Acem-meditasjon siden 1985. Meditasjonslærer fra 2003 og fra 2014 valgt som nestleder for Acem Norge.

Eva Skaar er leder for Acems aktiviteter i UK og Bergen. Dessuten er hun kommgruppe-leder og hovedansvarlig kurslærerutdannelsen i Acem.

Eva er billedkunstner, utdannet ved Kunst-og Håndverksskolen og Kunstakademiet i Oslo.

Hun jobber med oljemaleri. Bildene beveger seg i grenselandet mellom det figurative og abstrakte.

Hun forteller om sitt arbeid med bilder:

"Arbeidsprosessen er viktig. Jeg har noen strategier for å koble ut kontroll og vurderinger underveis. ”Bare male, ikke tenke”. Slippe kontroll, samarbeide med tilfeldighetene og gi etter for innfall. Men også ta kontrollen tilbake, legge til og trekke fra ut fra bevisst vurdering. Jeg prøver å få bildene til ”å fungere”. Alt skal høre sammen. Hvert bilde skal være en helhet. Det er et langsomt og krevende prosjekt som tidvis har mye motstand i seg.

Jeg har i en årrekke praktisert og undervist i Acem-meditasjon. Det er fellestrekk i den skapende og den meditativ prosessen. Begge er steder hvor man kan utforske og reflektere over tilværelsen, finne form til noe vi ikke visste fantes. Undersøke noe, synliggjøre noe og strekke oss mot noe som ligger utenfor rekkevidde."