M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

M2 Acem-meditasjon

NYTT!! M2 er nå helt omarbeidet og fornyet.

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

 

Kommende M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

 
mars
Sporveisgaten 37, Oslo
3. mars, 2020
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
3. mars, 2020
Halvorsbøle, Hadeland
13. mars, 2020
april
Sporveisgaten 37, Oslo
29. april, 2020