Informasjon og betingelser om grunnkurs i Acem-meditasjon

Ved å melde deg på grunnkurs i Acem-meditasjon, aksepterer du følgende:

Jeg er innforstått med at utbytte av kurset forutsetter deltakelse på alle kursmøtene, og at kursavgiften ikke refunderes etter første kurskveld. For å få prøvd ut teknikken, er det anbefalt å praktisere meditasjon daglig de ukene kurset varer.