Acem Norsk Meditasjonsskole


Telefon: 23 11 87 00
Internet: acem.no

Send e-post til Acem Norsk Meditasjonsskole

Postadresse
Postboks 2559 Solli
N-0202 Oslo

Besøksadresse i Oslo
Huitfeldtsgate 49

Kurslokale i Oslo
Acemhuset: Sporveisgaten 37, 0354 Oslo