M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Onsdag 23. februar 2022
Siste kursdag
Onsdag 20. april 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Onsdag 23. februar 2022
Siste kursdag
Onsdag 20. april 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

Ferdig

Kursdatoer: 23. februar, 9. mars, 23. mars, 6. april og 20. april.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer V22101.

Smittevern

Vi følger de alminnelige krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter.
 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22101

Kursledere

Erik Nesvold

Erik har vært moderator i ACEM siden 2012 og lærte å meditere i Edinburgh i 2004. Han er utdannet i fysikk og matematikk og jobber nå som postdoktor i beslutningsanalyse. Han har egentlig mange interesser, men er også far til tre små jenter, så det er for tiden hans eneste egentlige fritidsaktivitet.


Gaute Otnes

Gaute lærte å meditere i Bergen i 2010, og har vært moderator i Acem siden 2018. Han har utdanning innen materialvitenskap og fysikk, og jobber som forsker innen solenergi.