M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Onsdag 24. november 2021
Siste kursdag
Onsdag 2. februar 2022
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Onsdag 24. november 2021
Siste kursdag
Onsdag 2. februar 2022
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

Ferdig

Påmelding til Acem.no innen 18.11.

Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis kurset ikke kan arrangeres fysisk.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller til Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer H21161.

Kurset går over 5 ganger, med start 23.11. Øvrige møtedatoer avtales med deltagerne. Slutt ca. 01.02.22.

Smittevern

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp.
 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H21161

Kursledere

Kirsten Hasselknippe

er privatpraktiserende psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Kurslærer i Acem.


Bjørn Hasselknippe

Fysiker. Har jobbet som forsker og med teknisk databehandling i oljeselskap. Kurslærer i Acem.