Livsstil og livssyn

Livsstil og livssyn

Dato
Mandag 29. november 2021
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:45

Refleksjonsgruppe for unge Acem-mediterende

I denne gruppen skal vi reflektere over hva slags livsstil og livssyn som stimulerer og stimuleres av Acem-meditasjon:

 • Hvordan kan måten vi lever livet på, styrke effekten av meditasjon?
 • Hvordan kan meditasjon bidra til å endre på sider ved vår livsstil?
 • Hva slags menneskesyn og verdensbilde henger naturlig sammen med meditasjon?

Det finnes ikke fasitsvar på noen av spørsmålene. Poenget er åpen utveksling av erfaringer, holdninger og synspunkter. Møtene inneholder også enkle øvelser, der tema belyses mer direkte gjennom imaginasjon eller på annet vis.

Diskusjonsgruppen er beregnet for unge mediterende – definert som personer fra ca. 17 til ca. 35. Første møte handler i stor grad om hvordan den enkelte definerer seg i forhold til aldersgruppe og livsfase, og hva meditasjon betyr i denne sammenheng.

Hvem kan regnes som Acem-mediterende?

 • En som har lært Acem-meditasjon, men er kommet ut av vanen?
 • En som praktiserer av og til?
 • Eller bare en som mediterer regelmessig?

Igjen finnes det ikke noe fasitsvar, og gruppen kan omfatte personer med ulike grader av meditasjonsengasjement.

Opplegget er delt i fem møter:

 1. Meditasjon og livsfase
 2. Kropp, kosthold, rusmidler
 3. Langmeditasjon 1 1/2 time, etterfulgt av meditasjonsveiledning
 4. Samtale, kommunikasjon, veiledning
 5. Livssyn

Vi starter hvert møte i gruppen med å meditere sammen en halv time eller mer.

Dato
Mandag 29. november 2021
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:45

Ferdig

Kurset går over fem ganger, med ca. ett møte i måneden. Tidspunkt for øvrige fire møter besluttes i fellesskap på første møte.

 

Kurstype: Livsstil og livssyn

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Kursnummer: H21950

Kursledere

Jonas Meyer

Jonas Meyer er kurslærer i Acem


Halvor Eifring

Meditasjonslærer i Acem. Professor i kinesisk ved Universitet i Oslo.