kommunikasjon

Kommunikasjonskurs

Kurset starter
Lørdag 21. mai 2022, kl 13:00
Kurset slutter
Søndag 29. mai 2022, kl 14:00

På Acems kommunikasjonskurs tar du tak i livet. Beveger deg bak fasadene og lærer å se nye dimensjoner i samspillet mellom mennesker. Du styrker evne til empati og forståelse, og utvikler emosjonell intelligens. Kurset gir solid utbytte enten du deltar for første gang, eller kommer tilbake.

Våre roller som arbeidstakere, ledere, partnere eller foreldre forutsetter evne til å forstå kommunikasjonen bak ordene, kjenne egne reaksjonsmåter og vite hvordan man blir oppfattet av andre. Et kommunikasjonskurs gir god trening og erfaring som kommer til nytte både i barneoppdragelse, parforhold, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, ledelse, personalbehandling og selvforståelse.

Les også: Deltakere om utbyttet av Acems kommunikasjonskurs

Sentrale aktiviteter
Det er to daglige møter i kommunikasjonsgruppen, til sammen fire og en halv time hver dag. I tillegg består programmet av praktiske fellesoppgaver og selvevalueringer, der deltakerne tydeliggjør sine reaksjoner og sin utvikling under kurset, bl.a. ved å fylle ut spørreskjemaer og gi feedback til hverandre. Uledede grupper arbeider med evaluering og konflikthåndtering, ser på livshistorie, livstemaer og relasjoner. Det faste programmet utgjør syv-åtte timer av kursdagen.

Kommunikasjonsgruppen har seks til ni deltakere og en eller to ledere. Den preges av trygg refleksjon og rolig bearbeidelse. Deltakerne deler tanker og følelser om tilværelsen og sosiale relasjoner, og arbeider med å forstå seg selv og sin måte å delta på. Oppmerksomheten kan veksle mellom det som utspiller seg i gruppen og det som vekkes av minner hos den enkelte fra fortid og nåtid i familie og arbeid.

Bakgrunn
Kommunikasjonskurset bygger på kompetanse som er utviklet i Acem gjennom mer enn 40 år i et miljø med flere leger og psykologer opptatt av meditasjon og selvinnsikt. Den første kommunikasjonsgruppen ble holdt i 1970. Siden begynnelsen av 1980-årene har Acem arrangert kommunikasjonskurs årlig.

Program for 1. dag 
Fra 09.00       Innsjekking
13.00 – 14.00 Lunsj
14.15 – 14.45 Kursåpning
14.50 – 15.30 Forberedelsesmøte i hver gruppe
15.30 – 17.00 Kommunikasjonsgrupper
17.45 – 18.30 Mulighet for fellesmeditasjon
18.30 – 19.30 Middag
20.00 - 21.30 Kommunikasjonsgrupper
21.30 -         Sosialt, dagbok og dagsrapport

Program for en typisk dag

08.15 – 09.00 Frokost
09.30 – 12.00 Kommunikasjonsgrupper
12.15 – 13.00 Lunsj
13.15 – 16.15 Fellesoppgaver, tur, selvevaluering
16.15 – 17.45 Kommunikasjonsgrupper
18.00 – 18.30 Mulighet for fellesmeditasjon
18.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.15 Uledede grupper
21.30 - 23.00 Sosialt, dagbok og dagsrapport
23.00 - Ro

Deltakerne er forventet å bo på stedet, delta på alle gruppemøter og fullføre alle oppgaver. Man bør ikke ha andre utenforliggende forpliktelser mens kurset varer. Det er ikke anledning til å nyte alkohol under kurset. Det er ingen spesielle forutsetninger for deltagelse ut over ønsket om å arbeide med egen væremåte og samspill med andre.

Arbeidsform
Grupper med seks til ni deltakere. En eller to ledere. To møter daglig, tilsammen 4,5 timer. Uledede grupper med konflikthåndtering mm. Dessuten fellesoppgaver, selvevaluering og feedback i 2-3,5 timer daglig. I alt 7-8 timer.

Kursbevis
Deltakerne mottar kursbevis.

Her finner du mer informasjon om Acems kommunikasjonskurs

Kurset starter
Lørdag 21. mai 2022, kl 13:00
Kurset slutter
Søndag 29. mai 2022, kl 14:00
Det offisielle kursspråket er skandinavisk, med samtidig oversettelse til engelsk. Grupper på engelsk og tysk.

Påmeldingsfrist: 30. april 2022
Avmeldingsfrist: 30. april 2022

Praktisk informasjon - innkvartering, adkomst/transport, betaling, kontaktinformasjon


Se også "Praktisk informasjon" ang. alternative betalingsmåter.

Smittevern

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp.

Hvis kurset må avlyses eller du må melde deg av på grunn av korona-situasjonen, vil kursavgiften (ikke reiseutgifter) tilbakebetales i sin helhet. Du anbefales å kjøpe refunderbare billetter.
 

Kurstype: Kommunikasjonskurs

Kurset arrangeres av Acem International School of Meditation

Kursnummer: V22400

Kursledere

Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Professor i rettsvitenskap.