Helgeretrett meditasjon og relasjon

Kurstype: Helgeretrett i Acem-meditasjon

Velkommen til en helg som virkelig fornyer og inspirerer. Ro og fordypelse. Mulighet for å meditere flere timer på enerom. Få ut tretthet og slitenhet. Stramme muskler løsner og jagende tanker stilner.

På kurset arbeider vi med temaet meditasjon og relasjon. Gjennom øvelser og gruppesamtale får du trygge rammer hvor du kan utforske og sette ord på hvem du er i dine meditasjoner, og hvem du er i møte med andre.

Kurset, som har vært arrangert to ganger tidligere, har vært svært godt tatt imot. Det er nå omarbeidet, med andre øvelser, nytt innhold og nye perspektiver. En sentral dimensjon er hvordan vårt forhold til oss selv og verden avspeiler seg både i meditasjon og i våre relasjoner. Tidligere deltagere vil få en ny erfaring.

 Helgeretrett meditasjon og relasjon

Påmelding

Kurset starter
Fredag 13. november 2020, kl 18:30
Kurset slutter
Søndag 15. november 2020, kl 14:00
Sted
Kursnummer
H20503

Ferdig

Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. Dialogen er en viktig del av Acem-meditasjon. Sette ord på, dele, lytte til andre, forstå mer.

Når vi blir spurt hva vi legger i ord som lykke og tilfredshet, svarer vi i følge undersøkelser betydningen av nære relasjoner. Våre relasjoner til andre er noe av det aller viktigste i våre liv. Alle har vi mer eller mindre tette relasjoner, og de fleste vil istemme at de alltid kan bli bedre: rikere, nærere, mer stimulerende, mindre konfliktfylte.

Hvordan kan det å lukke øynene og gi seg hen til sin indre verden, utvikle evnen til å ivareta og utvikle nære relasjoner? På denne retretten skal vi gjennom øvelser og samtale utforske vår relasjon til oss selv - i meditasjon, og hvem vi er i relasjon til andre.

De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.

Fredag kan du sjekke inn fra kl. 15 og meditere på rommet inntil kursåpning som er kl. 18:30. Søndag er kurset slutt klokken 14.

Helgeretretter er et tilbud til deg som har lært Acem-meditasjon. Ønsker du å lære Acem-meditasjon over en helg, finner du tilbud under kategorien Grunnkurs.

Tidligere deltagere

Retretten gav rom for å utforska forholdet til sambuaren min.
Eg fekk ny innsikt i meditasjonsteknikken og korleis han funkar for meg.
Det er ein retrett som gjev både ro og nye perspektiv.
- Leif Arne Storset

Jeg synes det var spennende å ha et konkret tema å jobbe med,
en relasjon som var viktig for meg. Tanker rundt relasjonen ble med
meg inn i meditasjonene, og jeg kunne jobbe med å møte tankene
med en ledig gjentakelse.
- Daniel Martens

Program

Fredag:
Fra 15:00 Innsjekking og meditasjon på rommet
18:30 – 19:00 Kursåpning
19:00 – 20:00 Middag
20:00 – 20:45 Veiledningsgrupper
21:00 – 21:45 Relasjon/meditasjonsøvelser
                    Te i Salongen
23:00            Ro
Lørdag:
08:00 – 08:30 Lett frokost
08:30 – 10:45 Stillhet for meditasjon på rommet
11:00 – 12:30 Veiledning og øvelser
12:30 – 13:15 Lunsj
13:30 – 15:30 Tur/fritid
15:45 – 17:15 Relasjon/meditasjonsøvelser
17:30 – 19:00 Meditasjon
19:00 – 20:00 Middag
20:15 – 21:15 Relasjon/meditasjonsøvelser
21:15 – 22:15 Kveldsseminar
                    Te i Salongen
23:00            Ro
Søndag:
08:00 – 08:30 Lett frokost
08:30 – 10:30 Stillhet for meditasjon på rommet
10:45 – 12:15 Veiledning og øvelser
12:25 – 13:15 Avslutning
13:15 – 14:00 Lunsj

 

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Informasjon

Fortsatt ledige plasser

Praktisk informasjon - innkvartering, adkomst/transport, betaling, kontaktinformasjon

Alternativt til å bruke bestillingsknappen ovenfor kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04021 eller til Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer H20503.

Smittevern

I korona-tiden er det begrenset antall plasser på retretten. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp.

Kursledere

Maria S. Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Spesialist i klinisk psykologi.


Bjørn Dobbertin

Kurslærer i Acem. Sivilingeniør innen data og telekommunikasjon fra NTNU. Avdelingsleder innen IT-infrastruktur i Statnett.