M2 Acem-meditasjon

Avlyst: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset starter
Onsdag 17. november 2021
Siste kursdag
Onsdag 26. januar 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

Kurset starter
Onsdag 17. november 2021
Siste kursdag
Onsdag 26. januar 2022
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:30
Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis kurset ikke kan arrangeres fysisk.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer H21202 Vipps#50529.

Smittevern

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp.
 

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H21202

Kursledere

Grunde Waag

Kurslærer i Acem siden 2008. Bidrar til drift og utvikling av Acems nettsider.  Fysiker og jobber med ultralyd i Dolphitech AS.