M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

AVLYST! M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Tirsdag 17. august 2021
Siste kursdag
Tirsdag 7. desember 2021
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 21:00

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Tirsdag 17. august 2021
Siste kursdag
Tirsdag 7. desember 2021
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 21:00

Ferdig

Kursavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis kurset ikke kan arrangeres fysisk.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, H21130. Vipps #50529

Øvrige møtedatoer: 14.09., 12.10., 09.11., 07.12.

Smittevern

I korona-tiden er det begrenset antall plasser på arrangementet. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. Har du symptomer assosiert med covid-19 eller er i karantene, må vi be deg om ikke å møte opp.
 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H21130

Kursledere

Tom Petschau Steidel

Ingeniør, og moderator i Acem-meditasjon